*skip_to_content*
en

Nelaimingi atsitikimai buityje ar laisvalaikio metu

Įvykus nelaimingam atsitikimui buityje ar laisvalaikio metu, kurį sukėlė pavojingi ne maisto produktai, prašome praneši Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet dėl smurto ir nelaimingų atsitikimų Europoje miršta apie 800 000 žmonių, o tai sudaro 10 % visų mirčių ir 14 % prarastų potencialiai produktyvių gyvenimo metų dėl mirties ar neįgalumo. Dauguma Europos Sąjungos šalių registruoja traumas ir analizuoja jų priežastis, ypatingą dėmesį skirdamos nelaimingiems atsitikimams, kurie įvyko namuose ar laisvalaikio metu, analizuoja, kiek nelaimingus atsitikimus lėmė produktai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarime Nr. 790 „Dėl Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 90-3860) nustatyta, kad informaciją apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus kaups Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuriai duomenis teikti galės ne tik valstybinės institucijos, bet ir patys vartotojai jiems patogiu būdu: paštu, faksu ar elektroniniu paštu. Siekdama efektyviau ginti vartotojų interesus, apsaugoti vartotojus nuo pavojingų produktų ir skatindama nelaimingų atsitikimų buityje ir laisvalaikio metu prevenciją, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba analizuos, vertins ir kaups visą gautą informaciją apie produktus (jų rūšį, nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir priežastis, susižalojimo pobūdį) ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus bei informuos atsakingas institucijas. Jei buityje ar laisvalaikio metu įvyko nelaimingas atsitikimas, kurį sukėlė pavojingas produktas, rekomenduojame apie šį produktą bei nelaimingą atsitikimą pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Tai leis užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą ir užkirsti kelią galimiems nelaimingiems atsitikimams. Visa informacija apie nustatytus pavojingus produktus (rūšį, gamintoją ir kt.) bus skelbiama viešai internete www.vvtat.lt
Informacija apie gaminius ir paslaugas, dėl kurių buvo sužaloti vartotojai, taip pat gali būti reikalinga gamintojams, paslaugų teikėjams, siekiant užtikrinti dar didesnę produktų saugą. Tokia informacija yra svarbi ir rengiant sužalojimų prevencijos programas, vykdant rinkos priežiūrą.

Kur pranešti apie nelaimingą atsitikimą įvykusi buityje ar laisvalaikio metu?
Buityje ar laisvalaikio metu įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu pakenkiama žmogaus sveikatai dėl produkto poveikio (gaminio, paslaugos), vartotojai prašomi apie tai pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
Užpildytą pranešimą apie produktą ir su juo susijusį nelaimingą atsitikimą (pranešimo forma) Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai galima pateikti paštu (adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius), faksu (8 5) 279 14 66 ar elektroniniu paštu (tarnyba@vvtat.lt). Atsidaręs pranešimo ir su juo susijusio nelaimingo atsitikimo formą, vartotojas turėtų pažymėti labiausiai tinkantį variantą iš pateiktų pranešimo formoje bei įrašyti papildomą turimą informaciją apie produktą. 
Surinkus informaciją apie buityje ar laisvalaikio metu įvykusius nelaimingus atsitikimus, bus galima stebėti traumų rizikos kitimą, išanalizavus informaciją pasiūlyti prevencines priemones, siekiant užtikrinti dar didesnę produktų saugą.

Įstatymų naujovės