*skip_to_content*
en

Reklamos draudimai ir reikalavimai jai

Kokia turi būti reklama:

 • Padori ir teisinga;
 • Aiškiai atpažįstama;
 • Pateikiama taisyklinga lietuvių kalba;
 • Nepažeidžianti visuomenės moralės principų;
 • Nežeminanti žmogaus garbės ir orumo;
 • Nekurstanti tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
 • Nešmeižianti ar nedezinformuojanti;
 • Neskatinanti prievartos, agresijos, panikos ar elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
 • Nepiktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
 • Be fizinio asmens sutikimo reklamoje draudžiama minėti jo vardą, pavardę, pateikti nuomonę, informaciją apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudoti fizinio asmens atvaizdą;
 • Reklamos skleidimui draudžiama naudoti specialias pasąmonę veikiančias priemones ir technologijas;
 • Draudžiama panaudoti reklaminę medžiagą, kuri parengta pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.
 • Draudžiama niekinti Lietuvoje įregistruotų religinių bendruomenių religinius simbolius.

 

Išorinė reklama - ant specialių stendų, stulpų, vitrinų, pastatų, transporto priemonių esanti reklama. Ją draudžiama įrengti prie kelio, kai ji gali užstoti kelio ženklus, pabloginti matomumą ar kitaip atitraukti eismo dalyvių dėmesį ir taip sukelti jiems pavojų. Išorinė reklama draudžiama ant skulptūrų ir paminklų, taip pat be savininko sutikimo ant jo žemės ir statinių.

 

Kino teatruose skleidžiama reklama gali būti pateikiama tik prieš kino filmo demonstravimą ir (arba) po jo.

 

Reklama telefonu, elektroniniu paštu, telefaksu, teleksu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu, kitu atveju ji yra draudžiama.

 

Vaikams skirta reklama negali jiems daryti žalingo moralinio ir fizinio poveikio.

 

Maisto reklamoje draudžiama užsiminti apie maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir kitas savybes, jeigu tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Negalima nurodyti maisto ypatingų savybių, jei jomis pasižymi visi panašūs gaminiai.

 

Pradinio maitinimo kūdikių mišinių reklama leidžiama tik sveikatos priežiūros specialistams skirtuose leidiniuose ir mokslo publikacijose teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Maisto papildų reklamoje privalo būti nurodoma "Maisto papildas".

 

Maisto reklamoje privalo būti nurodyta, kad maistas yra genetiškai modifikuotas, jeigu pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus jį ženklinant turi būti pateikiama informacija apie tai, kad maistas – genetiškai modifikuoti organizmai, kad maisto sudėtyje arba jo sudedamosiose dalyse yra genetiškai modifikuotų organizmų, kad maistas pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų arba jo sudėtyje yra iš genetiškai modifikuotų organizmų pagamintų dalių. 

 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos prietaisų ir aparatų reklamoje draudžiama naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros institucijų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis.

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų bei šaudmenų reklama leidžiama tik jų prekybos vietose, specializuotose parodose ar mugėse bei specialistams skirtuose leidiniuose.

 

Įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos ir prekių ar paslaugų reklama draudžiama. 

 

Draudžiama nurodyti energinius gėrimus kaip rėmėjų gaminius ar kitaip juos reklamuoti: 

 1. ugdymo įstaigose, kurias lanko jaunesni kaip 18 metų asmenys;
 2. koncertų, sporto, labdaros ir (ar) paramos bei kitų renginių, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, vietose ir jų reklamoje; 
 3. teatro spektaklių, kino filmų ir videofilmų, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, demonstravimo vietose ir jų reklamoje; 
 4. visuomenės informavimo priemonėse, skirtose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje; 
 5. akcijose, konkursuose, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje.

 

Reklamos žymėjimo socialinėje erdvėje gairių atmintinė
Reklamos žymėjimo socialinėje erdvėje gairės
Kainų palyginimo reklamoje gairės
Kainų palyginimo reklamoje gairių atmintinė

 

Norite pasikonsultuoti?

Kreipkitės konsultacijos į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrių (skyriaus kontaktai: http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593/nesaziningos-komercines-veiklos-ir-reklamos-skyrius/d29) arba užduokite Jums rūpimą klausimą el. paštu tarnyba@vvtat.lt.

Įstatymų naujovės